en English
b
terug naar Nieuws

Bedrijven werken nog onvoldoende aan coronaproof kantoor

11 november 2020

In een opiniestuk op FD.nl moet volgens Michael Bouwens het aanbieden van een gezonde en veilige kantooromgeving indien nodig wettelijk verplicht worden gemaakt, en afdwingbaar.

Het FD besteedde onlangs aandacht aan bedrijven die medewerkers aanmoedigen naar kantoor te komen, ondanks de oproep van de overheid tot thuiswerken (‘Thuiswerken? Nee, dan worden m’n mensen doodongelukkig’ FD, 27 oktober 2020). Bij veel werkenden beginnen fysieke isolatie en de afwezigheid van collega’s hun tol te eisen in productiviteit en werklust. Over die realiteit stapt het kabinet te makkelijk heen.

Thuiswerken klinkt goed, maar in praktische zin is er - bijvoorbeeld door kleine behuizing en huisgenoten - geen uitvoering aan te geven. Bij velen zorgt de onmogelijkheid om werk af te krijgen en goed te presteren voor stress en ontevredenheid.

"De gezonde ‘work-life balance’ bestaat uit thuiswerken én een veilige kantooromgeving"

De oproep van het kabinet weg te blijven van kantoor kan niet worden afgedwongen, maar voelt wel dwingend. Een bijeffect is dat veel organisaties onvoldoende focussen op het weer werkklaar maken van hun kantoor. Het is prima werknemers te compenseren voor het verbeteren van hun thuiswerkplek en digitale communicatie tot standaard te verheffen, maar daarmee is het signaal wel: het kantoor is verleden tijd, werken gebeurt voortaan thuis.

Na decennialang collectief te spreken over het belang van een gezonde work-life balance is het integreren van de twee nu de noodzakelijke, fundamentele koerswijziging. De kans is groot dat werkgevers die enthousiast het thuiswerken omarmen niet spreken namens een meerderheid van hun werknemers.

Het lijkt een verkeerd uitgangspunt om van thuiswerken het nieuwe normaal te maken en minder levensgeluk en productiviteit als ‘neveneffect’ of ‘onvermijdelijke gevolgschade’ op de koop toe te nemen. Waarom vervangen wij thuiswerken als het - opgelegde - nieuwe normaal niet door veilig (coronaproof) werken op kantoor?

Het aanbieden van een gezonde en veilige kantooromgeving moet indien nodig wettelijk verplicht worden gemaakt, en afdwingbaar.

Michael Bouwens is oprichter van bouwens&