en English
b

Belangstelling voor de mens, ook achter het stuur

Artikel door Michael Bouwens

CEO & Founder bij bouwens&

24 januari 2019

Net als de rest van Nederland schrok ik van de berichtgeving over het grote aantal - soms dodelijke - ongevallen waar Uber-chauffeurs bij betrokken zijn. Een belangrijke oorzaak lijkt de grote werkdruk te zijn waar de chauffeurs permanent aan blootstaan. Zij worden geacht zo efficiënt mogelijk te werken, daarbij geholpen door de Uber-app. In de praktijk blijkt dit helaas te betekenen dat chauffeurs voortdurend worden opgejaagd of dat in elk geval zo ervaren. Zij nemen vaak onverantwoorde risico’s, met afschuwelijke gevolgen.

Hoewel de ernst van het probleem me onaangenaam verraste, was de negatieve berichtgeving over het Uber-model niet nieuw. Ik moet zeggen dat wij ook uit de markt regelmatig slechte ervaringen met Uber vernemen. Waar ligt dat nu aan?

"We hebben hier te maken met een bedrijfsmodel waarbij veiligheid en aandacht voor de klant, chauffeur en medeweggebruiker geen prioriteit zijn."

Laat ik vooropstellen dat het de verantwoordelijkheid van individuele chauffeurs is en blijft om verkeersregels te respecteren en de ogen op de weg te houden. Het doet er niet toe welke opdracht je hebt: fatsoenlijk gedrag is een randvoorwaarde. Maar, zeker op basis van recente berichtgeving moet je ook constateren dat we hier te maken hebben met een bedrijfsmodel waarbij veiligheid en aandacht voor de mens - klant, chauffeur en medeweggebruiker - geen prioriteit zijn. Dat is echt onacceptabel.

Chaufferen is mensenwerk. Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. Als je aanbiedt klanten van A naar B te brengen, dan wil je dat dit gebeurt op een comfortabele, veilige en verantwoorde manier. Dat betekent onder andere dat je niet hoeft te jakkeren om iemand tijdig op de plaats van bestemming te brengen, maar dat daar ruim de tijd voor is. Of er nu een CEO van een multinational op de achterbank zit of een student die een tentamen moet halen. Daar hoort ook bij dat je je bekommert om de overige verkeersdeelnemers. Voor het uitoefenen van ieder beroep geldt immers dat je dit hoort te doen met oog voor de (veiligheid van de) omgeving. Of je nu chauffeur bent, arts of banketbakker.

Van een afstand bekeken lijkt de Uber-organisatie een aantal ongezonde drivers te hebben om te komen tot een optimaal resultaat. Dat heeft onvermijdelijk zijn weerslag op de mensen die voor of namens de organisatie werken. Naast de genoemde individuele verantwoordelijkheid heeft het bedrijf er ook één, namelijk: haar mensen een gezonde werkomgeving bieden. De combinatie van beide maakt niet alleen de wegen veiliger, maar levert gegarandeerd ook meer tevreden klanten op.