en English
b

"Schiphol laat beveiligers in de kou staan"

Artikel door Michael Bouwens

CEO & Founder bij bouwens&

23 september 2019

Luchthaven Schiphol verloor onlangs een kort geding van vakbond FNV. Die had de procedure aangespannen namens beveiligers die op de luchthaven veiligheidschecks uitvoeren. Beveiligingsbedrijven die op dit moment door Schiphol zijn ingehuurd, hanteren de cao Particuliere Beveiliging en vakbond en beveiligers zien dat graag als onderdeel van het eisenpakket bij nieuwe aanbestedingen. Daar voelt Schiphol niets voor.

De luchthaven stelt dat enkel partijen selecteren die aangesloten zijn bij de genoemde cao strijdig is met het Europese aanbestedingsrecht. Wat in de recente berichtgeving veelal onbenoemd blijft, is dat Schiphol niet per se het toepassen van een cao afwijst. Zij geeft echter de voorkeur aan de – veel lichtere – cao Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche.

Merkwaardig, want die is bedoeld voor bewakers die hun werk uitvoeren onder andere omstandigheden dan de teams op Schiphol. In de regel betekent een lichtere cao ook dat lagere uurtarieven worden gehanteerd. Zo hoeven partijen die werken volgens zo’n collectieve overeenkomst hun personeel minder te betalen dan volgens de – meer omvangrijke en inhoudelijks sterkere – cao Particuliere Beveiliging.

"Zwaarte van het werk wordt niet vertaald in fatsoenlijk salaris"

Het lijkt er sterk op dat de luchthaven financiële afwegingen een prominente rol laat spelen bij het inrichten van haar aanbestedingsbeleid. En dat is zeker niet voor het eerst. Dat is om te beginnen moreel gezien dubieus, want beveiligers op Schiphol hebben een zware en verantwoordelijke baan. Die realiteit vertaalt zich echter niet in een fatsoenlijk salaris of aangename werkomstandigheden. Het levert een opvallend contrast op met het personeel van de Koninklijke Marechaussee, eveneens belast met de beveiliging van de luchthaven. Dat wordt flink beter betaald en kan ook rekenen op betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

De directe financiële voordelen van bezuinigen op veiligheid zijn evident, maar het is de vraag of dat is wat één van de grootste luchthavens van Europa zou moeten – of zelfs mogen – doen. Koninklijke Schiphol Group – dat de luchthaven exploiteert – heeft de Staat der Nederlanden als grootaandeelhouder. Het is moeilijk voor te stellen dat die zich kan vinden in de keuzes die de luchthavendirectie op dit gebied maakt.

"Welke luchthaven wil erom bekend staan dat veiligheid er géén topprioriteit is?"

Meer in het algemeen is het onduidelijk waarom Schiphol zo lichtvoetig omgaat met haar imago. Welke luchthaven wil erom bekend staan dat veiligheid er geen topprioriteit is? Het vooruitzicht van financiële voordelen op de korte termijn lijken een gezonde langetermijnvisie van de luchthaven momenteel in de weg te staan.

Bron: SecurityManagement.nl (23-09-2019).