en English
b

3 tips voor continue verbetering van faciliteiten op kantoor

Facility manager speelt hoofdrol bij innovatie

Artikel door Michael Bouwens

CEO & Founder bij bouwens&

14 december 2015

Steeds meer bedrijven hebben de ambitie om op kantoor een onderscheidende beleving te realiseren. De belangstelling voor het thema gastvrijheid neemt toe en daardoor is facility management als vakgebied dynamischer dan ooit.

De focus van de facility manager verschuift; van efficiëntie en kostenbesparing naar kwaliteit en innovatie. Hoe zorgt de facility manager constant voor vernieuwing en verbetering?

Team van deskundigen

De facility manager brengt een team van deskundigen bij elkaar en stimuleert hen om ‘out of the box’ te denken. De deskundigen komen deels uit de eigen organisatie, bijvoorbeeld van de afdelingen HR en Marketing. Anderen komen uit het management van de leveranciers van diensten als catering, schoonmaak, beveiliging en receptie. Door toegepaste innovaties wordt het kantoor een aangename werkplek die zijn tijd vooruit is.

Eén gemeenschappelijk doel

Het doel van een unieke kantoorbeleving kan alleen bereikt worden wanneer conflicterende belangen uit de weg worden geruimd. De facility manager luistert naar input van alle betrokkenen en gaat actief met de feedback aan de slag. Door de verschillende personen, afdelingen en leveranciers hun kennis en ervaring effectief te laten delen worden vernieuwende oplossingen gevonden.

Van goed naar beter

De beleving op kantoor ontstaat in de samenwerking tussen de facility manager, de facilitaire medewerkers én de gebruikers. De verwachtingen van bezoekers en gasten worden in kaart gebracht en eenieder weet wat er nodig is om deze verwachtingen te overtreffen.

De facility manager stelt de facilitaire medewerkers en de gebruikers telkens de vraag: “wat doen we goed en wat kan beter of anders?”. Maak gastheerschap concreet door zowel klachten als complimenten van gebruikers te bespreken. Benoem uitdagingen en vier successen! Laat mensen van elkaar leren en nieuwe ideeën proberen. Dan ontstaat een werkklimaat waarin verandering mogelijk is en facilitaire medewerkers het beste uit zichzelf halen.

Deze vorm van samenwerking leidt niet alleen tot geweldige klantbeoordelingen, maar ook tot duurzame innovatie. De facility manager loopt voorop in de ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening, stelt anderen in staat om succesvol te zijn en creëert omstandigheden waarin een inspirerende beleving ontstaat.