en English
b

Technologie wordt belangrijk, maar de mens blijft.

Het facility management van de toekomst

Artikel door Michael Bouwens

CEO & Founder bij bouwens&

2 november 2015

Als innovatieve dienstverlener volgt bouwens& de ontwikkelingen die de facilitaire wereld de komende jaren zullen veranderen. In dit blogartikel leest u over de visie die Michael Bouwens heeft op de faciliteiten en voorzieningen van kantoren in 2020.

Dit zijn de vier belangrijkste trends om rekening mee te houden.

Het kantoor als centrum van excellentie

Werknemers gingen vroeger alleen naar kantoor om er te werken. Door Het Nieuwe Werken werd het eigen huis ook een plek waar gewerkt kon worden. In 2020 zullen werknemers echter niet vaker thuis werken, maar juist buiten de deur. Kantoren zullen niet verdwijnen, maar veranderen van functie. Het kantoor wordt een centrum van excellentie: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, met ruimte om te werken en te ontspannen. Een inspirerende omgeving die creativiteit en groei stimuleert.

Mensen zijn sociale wezens. We zoeken constant naar anderen in wie we een zekere mentaliteit herkennen, om vervolgens verbindingen aan te gaan. Op de werkvloer komen we op die manier tot een gezonde productiviteit en goede prestaties. Het kantoor als centrum van excellentie wordt een belangrijke behoefte onder werknemers.

Regiemodel wordt de nieuwe standaard

Het uitbesteden van facilitaire diensten en producten is een ontwikkeling die onverminderd doorzet. Steeds meer activiteiten worden uitgevoerd door marktpartijen, waardoor het facility management van een onderneming de rol van regisseur krijgt. De verwachting van Michael Bouwens is dan ook dat in 2020 het facility management van bedrijven op basis van het regiemodel is ingericht. Zo kan flexibel mee worden bewogen met de veranderende vraag, worden kosten bespaard en wordt een optimale toegevoegde waarde gecreëerd.

Technologie wordt belangrijk, maar de mens blijft

Nieuwe technologie heeft een enorme invloed op het functioneren van de maatschappij en het bedrijfsleven. Veel werknemers vrezen dat hun baan wordt overgenomen door computers. Innovatie in technologie creëert tegelijk ook nieuwe mogelijkheden voor de vorm en inhoud van het werk van mensen.

Vooralsnog zullen robots niet in staat zijn de echt menselijke eigenschappen zoals compassie, emotie, vriendschap en creativiteit volledig na te bootsen. Betere dienstverlening, afgestemd op individuele wensen en behoeften van klanten, komt door technologie echter wel binnen handbereik. De vraag naar personeel zal als gevolg veranderen. Mensen die flexibel, creatief en sociaal intelligent zijn zullen altijd werk hebben. Dit zijn de vereiste vaardigheden voor de toekomst.

Vitaliteit

Als gevolg van technologische innovaties, flexibele werktijden en meer vrijheid gaan werk en privé steeds meer in elkaar over lopen. Werknemers verdelen hun werktijd niet langer over vijf dagen van negen tot vijf. Ook op delen van de avond of in het weekend wordt gewerkt. Door de verandering in de scheiding tussen werk en privéleven, alsmede de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking, wordt de vitaliteit van mensen een belangrijk thema. Fitte werknemers zijn duurzaam inzetbaar, presteren beter en zijn meer betrokken. Ze hebben een lager verzuim en meer veerkracht en motivatie. Bedrijven die in staat zijn om de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers te bevorderen hebben een grotere kans op blijvend succes. Denk bijvoorbeeld aan een kantoor met duurzaam en gezond eten en drinken, yoga en beweging, en voorlichting over voeding en gezondheid.

Toekomst

Gelijk met de groeiende rol van technologie, zien we een groeiende behoefte aan de menselijke maat. Aandacht voor gezondheid van werknemers, zowel fysiek als geestelijk, en die voor een menselijke, maatschappelijk verantwoorde manier van leven en bedrijfsvoeren zullen alleen maar toenemen. Wanneer vertaald naar beleid zal dit voor zowel werkgevers, werknemers en opdrachtgevers van facilitaire organisaties tot een sociale én economische winst leiden.