en English
b

Wij nemen de effecten van onze activiteiten op maatschappij, milieu en klimaat serieus.

MVO

We maken bewuste keuzes om een goede balans te vinden tussen mens en maatschappij (people), milieu (planet) en economische resultaten (profit). Daarbij kijken we niet alleen naar de wet- en regelgeving en de milieueisen, maar ook naar de belangen van betrokken personen, opdrachtgevers en partners.

Mens en maatschappij

bouwens& stimuleert het ontwikkelen van de vaardigheden van mensen. Dit betekent dat we medewerkers intensief begeleiden en trainen en activiteiten rondom het werk bieden. We streven naar gemotiveerde medewerkers en een laag (ziekte)verzuim. We zijn er trots op dat gemiddelde medewerkers zich bij ons ontwikkelen tot de beste in hun soort. Werk is immers een van de belangrijkste onderdelen in een mensenleven.

Door een gevarieerd personeelsbestand bieden we mensen de mogelijkheid om van elkaar en van anderen te leren. In onze werving en selectie maken we dus geen onderscheid naar ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, nationaliteit of sociale achtergrond. Gelijkheid in mogelijkheden is voor ons vanzelfsprekend.

De medemens is voor ons net zo belangrijk. Iets voor een ander doen. Zo zijn we bijvoorbeeld Zakenvriend van KWF en stellen we kosteloos medewerkers beschikbaar aan het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam. 

Milieu

We selecteren medewerkers die zo dicht mogelijk bij onze opdrachtgevers wonen. Onze mensen gaan graag met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk, wat op jaarbasis veel autokilometers scheelt. Medewerkers ontvangen mailings en loonstroken per e-mail, zodat we veel papier besparen. Ons kantoor in Amsterdam is bovendien uitstekend bereikbaar per trein, bus, metro en tram.

Economische resultaten

Natuurlijk streven we naar een positief financieel resultaat, maar hierbij verliezen we onze omgeving niet uit het oog. Bij elke beslissing kijken we hoe deze zo goed mogelijk kan uitpakken voor alle betrokken partijen. Daarbij zijn we ons ook bewust van onze sociale verantwoordelijkheid. Onze mensen hebben veelal gezinnen en langlopende financiële verplichtingen. Wij denken dat we als onderneming moreel verplicht zijn om hier altijd rekening mee te houden.

Lees verder over Geschiedenis