en English
b

Digitaal logboek voor facilitaire medewerkers.

Reporter

In het online systeem Reporter registreren onze mensen hun werkzaamheden, doen zij meldingen en leggen incidenten vast. Vervolgens worden deze data omgezet in concrete inzichten. Die zijn niet alleen nuttig, maar maken het werk ook leuker, bijvoorbeeld omdat er een overzicht ontstaat van de resultaten van verrichte werkzaamheden.

Meer focus op data heeft ook positieve gevolgen voor het niveau van de dienstverlening. Via het dashboard is uw facilitair management op ieder moment volledig op de hoogte van de activiteiten. Heldere grafieken en tabellen geven inzicht in de prestaties van  medewerkers en de kwaliteit van het serviceproces en laten zien waar ruimte is voor verbetering.

Reporter maakt voor het management van bouwens& inzichtelijk op welke wijze de diensten ingezet worden binnen uw organisatie en bovendien welke ontwikkelingen, trends en behoeften er op dit gebied zijn. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening volledig af te stemmen op uw specifieke situatie. Aanpassingen aan veranderende omstandigheden zijn snel gedaan. Zo ontstaat bijvoorbeeld een personele bezetting die perfect aansluit op de vraag.

Reporter: slimme technologie die de toon zet in de markt van front-of-house en facilitaire dienstverlening.